Zasady wynajmu

OKRES WYNAJMU I CENA
1.    Podstawowy okres wynajmu namiotów, mebli i wyposażenia wynosi 1 dzień (z montażem możliwym w przeddzień imprezy i demontażem w dzień po).
2.    Wynajem namiotów, mebli i wyposażenia na kolejne dni wymaga dopłaty ustalanej indywidualnie.
3.    Ostateczna cena wynajmu jest uzależniona nie tylko od wielkości zamówienia, ale również od miejsca montażu - od którego zależy koszt transportu.

 
REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ
1.    Zapytania przyjmujemy drogą telefoniczną lub mailową.
2.    Rezerwacje na wynajem namiotów przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (emailem lub faxem).
2.    Jako potwierdzenie otrzymania rezerwacji wystawiamy zamówienie (proformę), która określa wartość zamówienia oraz termin płatności.
3.    Potwierdzeniem dokonaniem rezerwacji i złożeniem zamówienia jest wpłata 50% zadatku.
4.    Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi - prosimy o bardzo rozważne składanie zamówienia.
5.    Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i ew. montażu namiotów.
 
MONTAŻ i DEMONTAŻ
1.    Wynajem namiotów oraz mebli i wyposażenia obejmuje montaż i demontaż (przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu).
2.    Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu namiotów imprezowych (który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia) wiąże się z dopłatą uzależnioną od stopnia utrudnienia.
4.    Standardowy montaż namiotów wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników i innych nierówności lub przeszkód). Montaż na terenie nierównym musi zostać zgłoszony przez klienta
5.    Przy dostawie namiotów do wynajmu i przy ich zwrocie niezbędna jest obecność osoby upoważnionej ze strony klienta.
6.    Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem należy zgłaszać bezpośrednio przy montażu. Uwagi zglaszane w późniejszym terminie jako niemożliwe do weryfikacji mogą nie być uwzględnione.
7.    Montaż namiotów może zostać wstrzymany, opóźniony lub odwołany jeżeli warunki pogodowe (burza, wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażowych, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
8.    Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 20.00 do 8.00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie z klientem przy składaniu zamówienia.

 
TRANSPORT
1.    Transport namiotów stanowi koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.
2.    Koszt transportu jest uzależniony od miejsca dowozu oraz dostępu do miejsca montażu (z miejsca rozładunku).
3.    Koszt transportu poza Warszawę jest wyliczany według stawki za każdy przejechany kilometr (odległość razy 4 przejazdy).
 
ZASADY UŻYTKOWANIA
1.    Klient (najemca) jest odpowiedzialny za wynajmowane namioty imprezowe od momentu ich odbioru, aż do momentu ich zwrotu ekipie montażowej.
2.    Klient odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia namiotów i wyposażenia powstałe w okresie wynajmu, nawet takie, które są spowodowane działaniem osób trzecich, a także czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, gradobicie, itp.)
3.    Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłośić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek szkód.
 
BEZPIECZEŃSTWO
1.    W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów i wyposażenia klientowi (najemcy) udzielamy ustnego instruktażu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.
2.    Klient jest zobowiązany do udzielenia instruktażu osobom korzystającym z namiotów w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.
3.    W obrębie wynajmowanych namiotów klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
4.    Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności wiatr o sile większej niż 8 m/sek. W przypadku wystąpienia silnego wiatru poszycie namiotu należy szczelnie zamknąć.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty - zespół firmy KURAŚ!

KURAŚ - wynajem namiotów Warszawa

Nasza wypożyczalnia oferuje duży wybór namiotów imprezowych na wesela, bankiety i wszelkie eventy. Prowadzimy także wynajem hal namiotowych.
Działamy w Warszawie i okolicach, jak i w na terenie całego kraju.

Zapraszamy do kontaktu.

Dane Kontaktowe

© 2005 - 2022 Kuraś. Wszelkie prawa zastrzezone.
L77